Vítejte na stránkách občanské iniciativy, která má za cíl zabránit plánované výstavbě  sjezdové dráhy v rámci gigantického multifunkčního sportoviště - tzv. Eden parku v Ústí nad Labem.

CO MÁ BÝT EDEN PARK?
Eden Park by měl dle záměru Magistrátu města Ústí nad Labem vzniknout v městské a univerzitní čtvrti Klíše, na úpatí Střížovického vrchu, jedné z dominant města. Jeho součástí má být Aquacentrum, krytá sjezdová dráha a v dalších etapách dále multifunkční sportovní hala pro 15 000 lidí a golfové hřiště. Dle informací, které Magistrát podával tisku, povede krytá lyžařská dráha z vrcholu Střížovického vrchu. Délka sjezdovky má být bezmála půl kilometru, šířka dráhy pak padesát metrů a převýšení 120 metrů. Sjezdovka má splňovat kritéria FIS (The International Ski Federation - Fédération Internationale de Ski ) pro pořádání Světového poháru ve slalomu speciál žen. Krytá sjezdovka s takovými parametry a sklonem není nikde v Evropě. (Jak vypadají podobné kryté sjezdové dráhy?)

Stavba sjezdové dráhy na jižním svahu Střížovického kopce bude vyžadovat nejen obrovskou stavební investici, ale také značné náklady na provoz. Lze proto jen těžko předpokládat, že by vstupné bylo výrazně nižší něž v zahraničí. Z tohoto hlediska je pro investora zajímavá především blízkost hranice s Německem v souvislosti s dostavbou dálnice D8 a nikoliv tolik proklamovaná péče o sportovní vyžití občanů města.

Pro celý Eden park mají vyrůst parkovací plochy s kapacitou 2000 – 3000 aut. Jedny na místě současných (beach)volejbalových hřišť v areálu Plavecké haly Klíše a další namísto současného sportoviště nad Gymnáziem. Rozšířeny mají být i příjezdové cesty a též se počítá se stavbou nových komunikací. Veškerá doprava od dálnice k areálu povede v těsné blízkosti vysokoškolských kolejí UJEP a gymnázia v Jateční ulici, napříč vilovou čtvrtí Klíše.

CO (NE)ŘÍKÁ MAGISTRÁT?
Celou obrovskou investici a případnou stavbu provázejí nesčetné nejasnosti a otázky, které  by si zasloužily vysvětlení. Veřejnost byla zatím o všem informována pouze z tisku, kde Magistrát jednostranně propagoval svůj záměr. Nikde se ale neobjevilo, jaký dopad bude mít tato megalomanská stavba na své bezprostřední okolí. Zejména, jak velkou část Střížovického vrchu pohltí a jaké budou celkové dopady na kvalitu života obyvatel postižené lokality.

Jen díky existenci funkčního lokálního biocentra a biokoridoru na Střížovickém vrchu musela nyní místní samospráva své budovatelské nadšení zmírnit a začít dle zákona brát v úvahu i posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

NENÁPADNÁ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
V souladu se zákony ČR musel v  únoru 2004 Magistrát Města Ústí nad  Labem vystavit k veřejnému nahlédnutí návrhy změn územního plánu pro výstavbu této „evropské rarity“. Mapy byly vystaveny celkem nenápadně pouze na Odboru rozvoje investic Magistrátu a oznámení o vystavení vyvěšeno na úřední desce. Jen málokdo si toho povšiml a zašel nahlédnout do vystavených map. Veřejné projednávání proběhlo v pracovní den 25. února 2004 od 10:00, tedy v době, kdy většina občanů je v zaměstnání a nemůže tudíž využít svého práva účastnit se veřejného projednávání.

ČEHO SE OBÁVÁME?
Z map a podkladů pro laické oko, které alespoň minimálně zná lokalitu  Střížovického vrchu a Klíše, již při prvním pohledu vyplývá:

1. Zásadní změny jsou navrženy přímo v těch částech Střížovického kopce, které mají nejen pro obyvatele Klíše a studenty Univerzity J. E. Purkyně rekreační funkci a kterými lokalita Střížovického vrchu komunikuje s obytnou zónou.

2. Navrhované změny zasahují nevratným způsobem do stávajících funkčních lokálních biocenter a biokoridorů Střížovického kopce. Sjezdová hala má procházet přímo prostředkem těchto území.

3. Takto vedený zásah do stávajícího příměstského krajinného rázu, bude mít za následek naprosté snížení estetické i přírodní hodnoty území a změny přinesou trvalé zhoršení životního prostředí a životních podmínek obyvatel, neboť zásah je nepochybně nevratný.

CO SI O ZMĚNĚ MYSLÍME?
Z podrobnějšího studia vyplývá:

1. Předmětný návrh změny ÚP je v rozporu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, kde jsou definovány cíle a úkoly územního plánování tak, že “územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území”.
 
2. Ochrana životního prostředí v příměstské krajině je veřejným zájmem, který zaslouží vyšší ochranu, než zájem výstavby sportovního zařízení, byť by bylo hodnoceno jako veřejně prospěšná stavba. Pojem veřejně prospěšná stavba není přesně definován, ale stavba lyžařské dráhy se rozhodně za takovou nedá považovat.
 
3. Zachování lokality Střížovický vrch v současné – nezastavěné – podobě by mělo, dle našeho názoru, zůstat jednou z priorit města, které projevuje skutečný zájem o životní podmínky a prostředí svých občanů.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Jelikož je tato stavba prezentována magistrátními úředníky jako VEŘEJNÝ ZÁJEM, dovolujeme si Vás tímto (na rozdíl od Magistrátu města) požádat o vlastní úsudek.

Pokud se rozhodnete posuzovat výstavbu sjezdové dráhy jako VEŘEJNÝ ZÁJEM (který se rodí s praktickým vyloučením veřejnosti), pak Vám děkujeme za čas, který jste strávili čtením tohoto materiálu.

Pokud si ale stejně jako my myslíte, že je stavba zbytečnou a nevratnou devastací místa, které je pro mnohé občany, obyvatele a znalce lokality hodnotou, pak budeme velmi rádi, když připojíte svůj podpis pod naši (Vaši) PETICI.

Vztah k místu, ve kterém žijeme, se tvoří léta. Nevratně zničit klidné a krásné místo neuváženým, silně komerčním, zásahem je dílem okamžiku.

Věříme, že Město Ústí nad Labem si po všech svých historických i novodobých zkušenostech, konečně zaslouží skutečný rozvoj bez další devastace. Střížovický kopec je jedním z míst, ke kterému si vytvořily vztah celé generace obyvatel Ústí nad Labem i studentů Univerzity J. E. Purkyně a obětovat jej komerci a zájmům několika vybraných jedinců znamená dotknout se životních podmínek a hodnot většiny z nás.

Za občanskou iniciativu Vám děkují

Mgr. Tomáš Brož
Mgr. Věra Brožová
Aleš Morvay
Bc. Petra Morvayová

V Ústí nad Labem dne 8. března 2004